Bibliografia
Wszelkie publikacje oraz strony internetowe przedstawione w bibliografii traktujemy nie jako źródło, ale wskazówkę do badań, do poszukiwań...

Materiały na naszym serwerze PDF

Umieszczamy tu podręczne materiały dostepne z naszego serwera.

Więcej…
 
Artykuły na stronach internetowych PDF

Znajdziecie tu wszelkie zasoby internetu, które nie da się zakwalifikować do innych naszych kategorii.

Więcej…
 
Materiały drukowane PDF

Umieszczamy tu wszelkie materiały drukowane.

Więcej…
 
Google książki PDF

Miedzynarodowa dygitalizacja zasobów dokonywana przez Google.

Więcej…
 
Materiały zdygitalizowane (biblioteki cyfrowe) PDF

Tu znadziecie wszystko to co udalo sie zdygitalizować przez biblioteki ... biblioteki cyfrowe.

Więcej…
 


POPIERAMY INICJATYWĘ
ZAJRZYJ TEŻ NA: