Nauka
Poglądy ariańskie Piotra z Goniądza PDF

POGLĄDY ARIAŃSKIE PIOTRE Z GONIĄDZA

Więcej…
 
KRAKÓW REFORMACYJNY PDF
Tekst Profesora Wacława Urbana po raz pierwszy publikowany,

dzięki uprzejmości Marcina Urbana.

Więcej…
 
Humanistyczne wartości w ideologii braci polskich PDF

Humanistyczne wartości w ideologii braci polskich

Więcej…
 
Socynianizm - doktryna tolerancji religijnej i wolności sumienia PDF
Socynianizm - doktryna tolerancji religijnej i wolności sumienia
Więcej…
 
Bracia Polscy, zwani Arianami PDF

W ramach poparcia jakie otrzymaliśmy od Marcina Urbana w związku z nasza ideą roku dedykowanego Braciom Polskich - Bracia Polscy 2013, otrzymaliśmy list z poparciem oraz nigdzie jeszcze nie publikowany tekst prof. W. Urbana.

Więcej…
 
Ewolucja społeczno - polityczna Braci Polskich PDF

Ewolucja społeczno - polityczna Braci Polskich

Więcej…
 
Bracia Polscy wobec instytucji państwa: urzędów i sądów PDF

Bracia Polscy wobec instytucji państwa: urzędów i sądów

Więcej…
 
Bracia Polscy o obowiązku służby wojskowej PDF

Bracia Polscy o obowiązku służby wojskowej - dylemat pacyfizmu

Więcej…
 
Szermierze tolerancji - europejski horyzont osiągnięć PDF

Szermierze tolerancji - europejski horyzont osiągnięć intelektualnych Braci Polskich

Więcej…
 
Idea poszukiwania prawdy i prawo do wolności przekonań PDF
Idea poszukiwania prawdy i prawo do wolności przekonań
Więcej…
 
Bracia Polscy wobec problemów wyznaniowych PDF

Bracia Polscy wobec problemów wyznaniowych
w Rzeczpospolitej w latach 1573 - 1638

Więcej…
 
Wspólnota Braci Polskich PDF
Wspólnota Braci Polskich   
Więcej…
 
Postawa religijna socynian PDF

Postawa religijna socynian w konfrontacji  z rzeczywistością późnej Reformacji

Więcej…
 
Socynianie a idea sprawiedliwości Grotiusa PDF

Socynianie a idea sprawiedliwości Grotiusa

Więcej…
 
Problematyka prawa własności w dysputach Braci Polskich PDF

Problematyka prawa własności w dysputach Braci Polskich

Więcej…
 
Bracia Polscy i muzyka PDF

Bracia Polscy i ich stosunek do śpiewu i muzyki

Więcej…
 
Postulaty PDF

Postulaty Braci Polskich:

Więcej…
 
Kobiety PDF

Pozycja kobiety w środowisku Braci Polskich

Więcej…
 
Obyczaje pogrzebowe PDF

Obyczaje pogrzebowe

Więcej…
 
Doktryna religijna PDF

Doktryna religijna

Więcej…
 


POPIERAMY INICJATYWĘ
ZAJRZYJ TEŻ NA: