TAJEMNICE RELIGII ŚWIATA ŚWIAT FILOZOFII BIBLIOTEKA ON-LINE

Adwentyzm

Łac. Adventus-przyjście.

Inicjator ruchu - Wiliam Miller , Przepowiedzał na 22 pażdziernika 1844 roku przyjście Chrystusa na Ziemię , ponieważ przepowiednia się nie spełniła spowodowało to podział ruchu na 3 kierunki:

  1. Stowarzyszenie Milenijne -do którego wszedł także sam Miller , stowarzyszenie nie odegrało istotnej roli i w początku XX wieku przestało istnieć .

  2. Adwentyści Ewangelii -głosili głównie, iż Chrystus zstapił na ziemię w 1844 roku tyle tylko że nie fizycznie lecz duchowo .Nie odegrali znaczącej roli i wkrótce znikneli.

  3. Odłam trzeci -początkowo najmniej liczni założyli istniejący do dziś Kościół Adwentystów Dnia Siódmego .
    • Ellen G.Wright