TAJEMNICE RELIGII ŚWIATA ŚWIAT FILOZOFII BIBLIOTEKA ON-LINE


Człowiek
jest jedynym znanym nam stworzeniem,
które potrafi wykraczać poza swoje własne,
małe, jednostkowe istnienie.
Potrafi, jeśli zechce, ze swoich ograniczeń
wkroczyć w nieskończoność i doskonałość.

Każdy człowiek szuka szczęścia,
choć wielkim błędem wielu
jest kierowanie poszukiwań szczęśliwości
w stronę istnień ograniczonych i zamykanie siebie
w dogmatycznym egocentryzmie.

Absolutne, doskonałe, nieskończone szczęście istnieje tam,
gdzie jest istnienie absolutne. Tam też jest prawda, doskonałość.
Droga do tej Krainy prowadzi poprzez przezwyciężenie egocentryzmu
aż do zaprzeczenia siebie...,
poprzez niedogmatyczną wolność umysłu...,
optymistyczną akceptacją losu...,
"wolność" - "do" ...

Aby każdy zainteresowany mógł szukać szczęścia, mądrości,
doskonałości, Absolutu - przedstawiamy TĘ STRONĘ.
Stronę wciąż uzupełniam ...
Ostatnia modyfikacja: 08 kwiecień 2007
autor:
Robert J. Paliga
"S3 Group"