SUTRY O NIEPRZEMIJAJĄCYM SZCZĘŚCIU
I.1.
Szczęście jest nieprzemijające, ciągłe, absolutne.

( dłuższa forma sutry )
Prawdziwe szczęście jest nieprzemijające, ciągłe, absolutne.


I.2.
Ludzie próbują czerpać szczęście z rzeczy, osób i zjawisk - przemijających.

( dłuższa forma sutry )
Lecz ludzie próbują czerpać szczęście z / najróżniejszych / rzeczy, osób i zjawisk, które są z natury przemijające.


I.3.
Z posiadania rzeczy próbują czerpać ludzie szczęście.

( dłuższa forma sutry )
Z posiadania rzeczy próbują czerpać ludzie szczęście.


I.4.
Ze zdobytego szacunku, honorów, sławy próbują czerpać ludzie szczęście.

( dłuższa forma sutry )
Ze zdobytego szacunku, honorów, sławy próbują czerpać ludzie szczęście.


I.5.
Z wypełnianych zgodnie z wolą planów, próbują czerpać ludzie szczęście.

( dłuższa forma sutry )
Z wypełnianych zgodnie z / ich / wolą planów, próbują czerpać ludzie szczęście.


I.6.
Ze zmysłów i ciała próbują ludzie czerpać szczęście.

( dłuższa forma sutry )
Ze zmysłów i ciała próbują ludzie czerpać szczęście.


I.7.
Wszystko to - przemijające, marnością.

( dłuższa forma sutry )
Wszystko to jest przemijające i marnością się jawi.

(komentarz)

I.8.
Więc szczęścia absolutnego w tym nie ma.

( dłuższa forma sutry )
Więc szczęścia absolutnego / nieprzemijającego, ciągłego / w tym nie ma i znaleźć nie można.


I.9.
Bo wszystko - przemijające, cierpienie sprowadza.

( dłuższa forma sutry )
Bo wszystko co przemija / przemijające / cierpienie sprowadza / sobą / .


I.10.
Próżne - pragnienie przemijającego.

( dłuższa forma sutry )
A próżne jest pragnienie tego co przemijające.II.1.
Zdobycie szczęścia wymaga nauki.

( dłuższa forma sutry )
Zdobycie szczęścia ciągłego / absolutnego, nieprzemijającego / wymaga / żmudnej , długiej / nauki / zdobywania wiedzy, mądrości /.

(komentarz)

II.2.
Nauka - sposobem zdobycia celu.

( dłuższa forma sutry )
Nauka / zdobywanie wiedzy, mądrości / jest sposobem zdobycia celu.


II.3.
Celem - życie szczęśliwe.

( dłuższa forma sutry )
A celem dla nas jest zdobycie życia szczęśliwego.

(komentarz)

II.4.
Szczęście zdobyć - nastawienia nauczyć się.

( dłuższa forma sutry )
Aby szczęście zdobyć należy nastawienie / pewne / nauczyć się / w sobie wypracować /.


II.5.
Akceptować los - nauczyć się.

( dłuższa forma sutry )
Nauczyć się akceptować wyroki losu.

(komentarz)

II.6.
Twórczo działać - nauczyć się.

( dłuższa forma sutry )
Nauczyć się w sposób twórczy działać.

(komentarz)

II.7.
Umieścić się w istnieniu - nauczyć się.

( dłuższa forma sutry )
Nauczyć się - by umieścić siebie w samym istnieniu.

(komentarz)

II.8.
Otwartości umysłu - nauczyć się.

( dłuższa forma sutry )
Nauczyć się patrzeć na świat z otwartym umysłem.

(komentarz)

II.9.
Co w naszej mocy - nauczyć się.

( dłuższa forma sutry )
Nauczyć się co jest w naszej mocy.

(komentarz)


III.1.
Poczucie ego - przeszkodą.

( dłuższa forma sutry )
Poczucie ego / indywidualności / główną przeszkodą.


III.2.
Ego - wyrwać z siebie.

( dłuższa forma sutry )
Więc ego / poczucie indywidualności / należy wyrwać / pozbyć się / z siebie.


III.3.
W proch obrócić i rozbłysnąć.

( dłuższa forma sutry )
W proch / ego, poczucie indywidualności / obrócić i rozbłysnąć / szczęściem /.

(komentarz)

III.4.
Narzędziem ku temu - religia.

( dłuższa forma sutry )
Narzędzie za pomocą którego można pozbyć się ego / poczucia indywidualności / jest religia.


III.5.
Narzędziem ku temu - filozofia.

( dłuższa forma sutry )
Narzędzie za pomocą którego można pozbyć się ego / poczucia indywidualności / jest filozofia.


III.6.
Narzędziem ku temu - psychologia.

( dłuższa forma sutry )
Narzędzie za pomocą którego można pozbyć się ego / poczucia indywidualności / jest psychologia.IV.1.
Wyzwala, niszczy - od nastawienia zależy.

( dłuższa forma sutry )
Czy coś nas wyzwala, czy niszczy zależy od naszego do tego nastawienia.


IV.2.
Przyjemność i przykrość - nauką.

( dłuższa forma sutry )
Przyjemność jak i przykrość jest dla nas powodem nauki / zdobywania wiedzy, mądrości /.

(komentarz)

IV.3.
Bóg prawdziwy, szczęśliwy - poza wyobrażeniem.

( dłuższa forma sutry )
/ Absolut / Bóg prawdziwy, pełen szczęścia jest poza naszym wyobrażeniem.

(komentarz)

IV.4.
Człowiek wyzbędzie się siebie - Bóg wypełni go Sobą.

( dłuższa forma sutry )
Gdy człowiek wyzbędzie się siebie / ego, poczucia indywidualności /, miejsce to wypełni Bóg Sobą.

(komentarz)

IV.5.
Człowiek szczęśliwy - sam sobie.

( dłuższa forma sutry )
Człowiek szczęśliwy wystarcza sam sobie.


IV.6.
W istnienie wtopiony.

( dłuższa forma sutry )
Bo jest w istnienie wtopiony.


IV.7.
Bardziej i głębiej - szczęśliwy.

( dłuższa forma sutry )
Wciąż bardziej i głębiej odczuwa szczęście.


IV.8.
Do szczęścia nie potrzebuje - rzeczy, osób ani wydarzeń.

( dłuższa forma sutry )
Do szczęścia / człowiek / nie potrzebuje / żadnej / rzeczy, osób ani wydarzeń.

(komentarz)