PISMO TYBETAŃSKIE1. Powstanie pisma
Pismo tybetańskie powstało na bazie północnoindyjskiego pisma z epoki dynastii guptyjskiej (około 300 - 550 r. n.e.)
Pismo tybetańskie zostało przystosowane do precyzyjnego zapisu wyrazów sanskryckich, co stało się niezbędne dla transliterowania sanskryckich sformułowań / terminów na tybetański (transliteracja sanskrytu na tybetański)


2. Rodzaje pisma
Wyróżnia się 2 rodzaje pisma tybetańskiego
- pismo uczen ("abu can" - "z głową"); z elementem graficznym - poziomą kreską, zamykającym znak od góry, pismo literackie używane najczęściej w drukowanym piśmiennictwie buddyjskim
- pismo ume ("abu med." - "bez głowy"); bez elementu zamykającego od góry znak, pismo odręczne, często spotykane w przepisywanych manuskryptach.


3. Litery

4. Cyfry

5. Znaki przystankowe

6 . Transliteracja tybetańskiego na alfabet łaciński///DO STRONY GŁÓWNEJ ///